INFO- tilaisuus Teerinevan YVA- prosessista

INFOTILAISUUS 29.1.2013

Tilaisuudessa VAPO n ja Ramboll ´in edustajat esittelivät YVA –prosessin vaiheita sekä laskelmia tämän hetken kuormitustilanteesta sekä kemiallisen puhdistuksen vaikutuksia jätevesien puhdistuksessa. Kemiallinen puhdistus ei vakuuttanut kuulijoita, koska menetelmä on vielä kokeiluvaiheessa turvesoiden jätevesien puhdistuksessa. YVA valmistunee alkukesään mennessä, minkä jälkeen Vapo päättää lupaprosessin käynnistämistä. On varsin todennäköistä on, että lupahakemus jätetään.

Tilauisudessa on parikymmentä kuulijaa. Ympäristöyhdistys seuraa tilannetta valppaasti ja on valmis käynnistämään nimikeräyksen hankkeen kaatamisesksi.

Mikko Viitasalo
040 5431 647
mikko.viitasalo@kase.fi